ShinyBox – kosmetyki damskie i zestawy kosmetyków dla kobiet Blask kobiecego piękna

Regulamin

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają:
  1. Właściciel – podmiot świadczący usługę dostępu do Serwisu znajdującego się pod adresem URL: www.shinybox.pl, to jest spółka działająca pod firmą Shiny Group Sp. z o.o. z siedzibą w Poznaniu przy ul. Promienistej 83, 60-141 Poznań, zarejestrowana w Polsce w rejestrze przedsiębiorców prowadzonym przez Sąd Rejonowy Poznań-Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu – Sąd Gospodarczy, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, pod numerem KRS 0000540641, posiadająca NIP: 7792426154 oraz numer REGON 302855653 o kapitale zakładowym 61.400,00 złotych.
  2. Formularz kontaktowy – dokument elektroniczny, znajdujący się w Serwisie, służący do kontaktu z Właścicielem;
  3. Formularz rejestracyjny – dokument elektroniczny, znajdujący się w Serwisie, służący do rejestracji konta Użytkownika w Serwisie;
  4. Formularz zamówienia – dokument elektroniczny, znajdujący się w Serwisie, służący do złożenia zamówienia na Pudełko ShinyBox lub Pudełko ShinyBox Extra;
  5. Regulamin – niniejszy dokument, określający warunki korzystania z Serwisu oraz prawa i obowiązki Użytkowników oraz Właściciela;
  6. Pudełko ShinyBox – pudełko zawierające miniatury oraz normalnej wielkości kosmetyki;
  7. Pudełko ShinyBox Extra – limitowane pudełko Shiny Box zawierające miniatury oraz normalnej wielkości kosmetyki, dostępne w ograniczonej ilości oraz w różnych odstępach czasowych. Pudełko ShinyBox Extra może być zamówione jedynie w sposób, o którym mowa w rozdziale VI ust. 3 lit. c) poniżej;
  8. Serwis – portal internetowy dostępny pod adresem URL: www.shinybox.pl;
  9. Użytkownik – pełnoletnia osoba fizyczna, posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, działająca we własnym imieniu w celu niezwiązanym z jej działalnością zawodową lub gospodarczą, która korzysta z Serwisu zgodnie z postanowieniami Regulaminu. Użytkownikiem może być również osoba małoletnia lub nieposiadająca pełnej zdolności do czynności prawnych, pod warunkiem uzyskania zgody przedstawiciela ustawowego.
 2. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002 r. Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) oraz ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) Właściciel niniejszym ustala Regulamin Serwisu.

II. FUNKCJONALNOŚCI OFEROWANE W RAMACH SERWISU

 1. Serwis jest portalem internetowym, który daje możliwość odkrywania i testowania produktów kosmetycznych wysokiej jakości. Serwis to idealne rozwiązanie dla miłośniczek nowych trendów kosmetycznych, które chcą odkrywać sekrety piękna i urody.
 2. Z zastrzeżeniem postanowień ust. 4 poniżej, każdego miesiąca do Użytkownika, który złoży zamówienie lub zdobędzie 100 ShinyStars i następnie złoży zamówienie, wypełniając w tym celu Formularz zamówienia, dostarczane zostanie pięknie zapakowane Pudełko ShinyBox lub Pudełko ShinyBox Extra. W ekskluzywnych Pudełkach ShinyBox znajdą się miniatury luksusowych kosmetyków oraz normalnej wielkości kosmetyki, znanych i cenionych marek.
 3. Wszystkie produkty dostępne w Serwisie są fabrycznie nowe, wolne od wad fizycznych i prawnych, oraz zostały legalnie wprowadzone na rynek polski.
 4. Serwis umożliwia zbieranie przez Użytkowników gwiazdek – ShinyStars, które są następnie wymieniane na Pudełka ShinyBox zupełnie za darmo. Pudełka ShinyBox Extra nie podlegają wymianie na ShinyStars.
 5. Każde zebrane przez Użytkownika 100 ShinyStars podlega wymienianie na 1 dowolne Pudełko ShinyBox dostępne w sprzedaży. W przypadku, o którym mowa w ust. 17 rozdziału V poniżej, jeżeli Użytkownik nie dokona przedpłaty za ponowną wysyłkę, ShinyStars wymienione na Pudełko ShinyBox nie zostaną zwrócone.
 6. Użytkownik może dokonać wymiany zgromadzonych 100 ShinyStars na Pudełko ShinyBox z tym zastrzeżeniem, że dostępne w danym miesiącu Pudełko ShinyBox można otrzymać tylko jeden raz. Wykonując następujące akcje w Serwisie:
  1. polecenie Serwisu znajomym, w efekcie czego osoba, której Użytkownik polecił Serwis utworzy i aktywuje konto w Serwisie oraz zapisze się do Subskrypcji, o której mowa w rozdziale VI ust. 3 list. a) poniżej - 30 ShinyStars, z zastrzeżeniem postanowień ust. 8 poniżej;
  2. wypełnienie całego profilu Użytkownika w Serwisie - 20 ShinyStars;
  3. jednorazowe zaakceptowanie przez Właściciela przesłanego mu przez Użytkownika zdjęcia utrwalającego wizerunek Użytkownika z Pudełkiem ShinyBox - 5 ShinyStars (dotyczy wyłącznie tych Użytkowników, którzy zakupili daną edycję Pudełka ShinyBox w przedsprzedaży oraz przesłali Właścicielowi swoje zdjęcie w terminie do ostatniego dnia miesiąca, którego dotyczy ta edycja Pudełka ShinyBox);
  4. jednorazowe zaakceptowanie przez Właściciela przesłanego mu przez Użytkownika filmu utrwalającego wizerunek Użytkownika z Pudełkiem ShinyBox – 5 ShinyStars (dotyczy wyłącznie tych Użytkowników, którzy zakupili daną edycję Pudełka ShinyBox w przedsprzedaży oraz przesłali Właścicielowi film w terminie do ostatniego dnia miesiąca, którego dotyczy ta edycja Pudełka ShinyBox);
  5. kompletne wypełnienie w Serwisie jednej ankiety dotyczącej aktualnego Pudełka ShinyBox – 5 ShinyStars (dotyczy Użytkownika, który zamówił Pudełko ShinyBox, którego ankieta dotyczy) lub 1 ShinyStars (dotyczy Użytkownika, który wypełnił ankietę nie zamawiając Pudełka ShinyBox, którego ankieta dotyczy);
  6. jednorazowe dokonanie zakupów za kwotę odpowiadającą równowartości min. 50 złotych brutto (całkowita wartość zamówienia po uwzględnieniu ewentualnych rabatów) w sklepie internetowym pod adresem URL: www.ekobieca.pl oraz wpisanie w koszyku w polu "Kod rabatowy" kodu: "ShinyBox", a następnie dokończenie procedury płatności – 20 ShinyStars (dla przyznania Użytkownikowi ShinyStars konieczne jest, aby zakupy zostały dokonane przy użyciu adresu poczty elektronicznej powiązanego z kontem Użytkownika w Serwisie);
  7. polecenie pojedynczego zakupu Pudełka ShinyBox, w efekcie czego osoba, której Użytkownik polecił zakup dokona zakupu pojedynczego Pudełka ShinyBox za przedpłatą z pominięciem jakichkolwiek promocji, zniżek, rabatów, upustów etc., w sposób, o którym mowa w rozdziale VI ust. 3 lit. c) poniżej - 10 ShinyStars.
 7. Przyznanie Użytkownikowi ShinyStars za wykonanie akcji, o której mowa w lit. a) powyżej nastąpi w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania przez Właściciela potwierdzenia dokonania płatności za pierwsze zamówione w ramach Subskrypcji Pudełko ShinyBox. Dla przyznania Użytkownikowi ShinyStars konieczne jest, aby osoba, której Użytkownik polecił Subskrypcję Pudełka ShinyBox dokonała przedpłaty za Subskrypcję z pominięciem jakichkolwiek promocji, zniżek, rabatów, upustów etc. Dodatkowo w przypadku czterech kolejnych płatności realizowanych przez nowego Użytkownika za Pudełka ShinyBox w ramach zamówionej Subskrypcji, Użytkownik polecający Serwis otrzyma 5 ShinyStars za każdą zrealizowaną płatność (maksymalnie 20 ShinyStars).
 8. Akcję, o której mowa w lit. e) powyżej każdy Użytkownik może wykonać tylko jeden raz i tylko w okresie dostępności ankiety dotyczącej aktualnego Pudełka ShinyBox. Przyznanie Użytkownikowi ShinyStars za wykonanie akcji, o której mowa w lit. e) powyżej następuje w ciągu 5 dni od dnia wyłączenia dostępności ankiety dotyczącej aktualnego Pudełka ShinyBox, po uprzednim przeprowadzeniu przez Właściciela weryfikacji wypełnionej przez Użytkownika ankiety i stwierdzeniu poprawności jej wypełnienia.
 9. Właściciel zastrzega, że przyznanie Użytkownikowi ShinyStars za wykonanie akcji, o której mowa w lit. f) powyżej nastąpi w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania przez Właściciela potwierdzenia dokonania płatności. ShinyStars zostaną przyznane Użytkownikowi tylko raz za dokonanie pierwszego zakupu w sklepie internetowy pod adresem URL: www.ekobieca.pl.Przyznanie Użytkownikowi ShinyStars za wykonanie akcji, o której mowa w lit. g) powyżej nastąpi w ciągu 48 godzin od momentu otrzymania przez Właściciela potwierdzenia dokonania płatności za zamówione Pudełko ShinyBox.
 10. W przypadku skutecznego odstąpienia przez nowego Użytkownika od umowy zakupu Pudełek ShinyBox w ramach Subskrypcji lub odpowiednio przez Użytkownika zamawiającego jednorazowo Pudełko ShinyBox, ShinyStars przyznane polecającemu Użytkownikowi zostaną anulowane. W przypadku rezygnacji przez nowego Użytkownika z zakupu Pudełek ShinyBox w ramach Subskrypcji Użytkownik polecający otrzyma wyłącznie ShinyStars za płatności zrealizowane. W sytuacji, gdy po odstąpieniu lub wypowiedzeniu umowy zakupu Pudełek ShinyBox w ramach Subskrypcji Użytkownik ponownie zapisze się do Subskrypcji, ShinyStars za ponowne polecenie nie będą przyznawane.
 11. Właściciel zastrzega sobie możliwość zmiany funkcjonalności Serwisu w dowolnym czasie, w szczególności poprzez wprowadzanie nowych funkcji i udogodnień dla Użytkowników, jak również przeprowadzanie dodatkowych akcji promocyjnych (np. losowania, konkursy, etc.). Akcje promocyjne organizowane przez Właściciela nie łączą się.

III. WARUNKI KORZYSTANIA Z SERWISU I ZASADY ODPOWIEDZIALNOŚCI

 1. Właściwe wyświetlanie stron Serwisu oraz bezproblemowe korzystanie z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Właściciela możliwe jest pod warunkiem spełnienia przez system i oprogramowanie Użytkownika następujących, minimalnych wymagań technicznych:
  1. połączenie z publiczną siecią Internet;
  2. zainstalowana przeglądarka internetowa, umożliwiająca wyświetlanie na ekranie urządzenia dokumentów hipertekstowych (HTML) powiązanych w sieci Internet przez usługę sieciową, z zainstalowanym i poprawnie działającym oprogramowaniem do obsługi skryptów i apletów Java oraz zapisywania plików cookies; oraz
  3. aktywne konto poczty e-mail.
 2. Do poprawnego wyświetlania niektórych obiektów w ramach Serwisu konieczne będzie zastosowanie oprogramowania Flash w wersji 8 lub wyższej, oprogramowania Quicktime lub Adobe Acrobat Reader w wersji 5 lub wyższej.
 3. Serwis jest zoptymalizowany do rozdzielczości 1024 x 768.
 4. Użytkownik, przed rozpoczęciem korzystania z Serwisu, jest zobowiązany do zapoznania się z postanowieniami zawartymi w niniejszym Regulaminie oraz Polityce Prywatności.
 5. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania postanowień Regulaminu w trakcie korzystania z Serwisu.
 6. Użytkownik zobowiązuje się powstrzymać od wszelkich działań mogących utrudnić, bądź destabilizować funkcjonowanie Serwisu lub korzystanie z jego funkcjonalności. Właściciel może bez wcześniejszego powiadomienia podjąć wszelkie dostępne działania, włącznie z żądaniem odszkodowania w stosunku do Użytkownika, którego działanie jest szkodliwe lub w inny sposób narusza warunki niniejszego Regulaminu. Za działania, o których mowa w niniejszym punkcie, uznaje się w szczególności:
  1. próby zakłócenia lub odcięcia dostępu do kont innym Użytkownikom lub komputerom (ataki DOS, DDOS, DNS spoofing);
  2. phishing, czyli fałszowanie informacji pozwalającej zidentyfikować Użytkownika lub ukrywanie takiej informacji bez uprzedniego pisemnego zezwolenia Właściciela;
  3. wprowadzanie do sieci lub komputerów Właściciela szkodliwego oprogramowania, w tym zwłaszcza wirusów, koni trojańskich lub robaków internetowych;
  4. nieautoryzowane skanowanie sieci lub komputerów innych Użytkowników w poszukiwaniu luk zabezpieczeń;
  5. nieautoryzowane monitorowanie ruchu sieciowego lub inne próby przechwycenia informacji pochodzących od, lub przeznaczonych dla innych Użytkowników;
  6. nieautoryzowane próby przełamania zabezpieczeń komputera, sieci czy konta innego Użytkownika;
  7. użycie programu, skryptu lub polecenia przeznaczonego do zakłócenia sesji innego Użytkownika;
  8. pharming, czyli użycie złośliwego oprogramowania, zakłócanie pracy serwerów DNS lub inne środki mające na celu przekierowanie Użytkownika do strony WWW lub innego serwisu podszywającego się pod Serwis w celu zebrania od Użytkowników danych osobowych, danych niezbędnych do logowania w Serwisie lub innych informacji;
  9. nieautoryzowane udostępnianie innym osobom konta;
  10. przejmowanie adresów IP;
  11. pośrednie lub bezpośrednie wysyłanie, zbieranie, sprzedaż lub dystrybucja adresów e-mail dla celów wysyłki niechcianej korespondencji e-mailowej (spam).
 7. W przypadku korzystania z Formularza kontaktowego, Formularza rejestracyjnego oraz Formularza zamówienia, Użytkownik ma obowiązek podawania aktualnych danych, zgodnych ze stanem faktycznym.
 8. Właściciel zobowiązuje się do zapewnienia możliwie najwyższej jakości i stabilności Serwisu.
 9. W szczególnych przypadkach mających wpływ na bezpieczeństwo lub stabilność Serwisu, Właściciel zastrzega sobie możliwość czasowego ograniczenia lub zaprzestania świadczenia usługi dostępu do Serwisu bez wcześniejszego powiadomienia Użytkowników oraz do przeprowadzenia prac konserwacyjnych w celu przywrócenia bezpieczeństwa i stabilności Serwisu.
 10. Otrzymane za pośrednictwem Serwisu produkty Użytkownik ma prawo wykorzystywać wyłącznie na użytek własny, niekomercyjny.

IV. MOMENT ZAWARCIA I ROZWIĄZANIA UMOWY O ŚWIADCZENIE USŁUGI DOSTĘPU DO SERWISU

 1. Moment zawarcia umowy o świadczenie usługi dostępu do Serwisu pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem następuje w chwili prawidłowego zarejestrowania się Użytkownika oraz zakończonego prawidłową aktywacją konta. W celu prawidłowego zarejestrowania się Użytkownik powinien oświadczyć, iż zapoznał się z Regulaminem oraz akceptuje jego postanowienia. Użytkownik nie może zarejestrować się w Serwisie bez akceptacji Regulaminu.
 2. Rejestracja w Serwisie jest bezpłatna. W trakcie rejestracji w Serwisie utworzone zostaje dla Użytkownika konto.
 3. Po wypełnieniu Formularza rejestracyjnego Użytkownik otrzyma od Właściciela na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej e-mail, zawierający link aktywujący konto w Serwisie. W zależności od sytuacji przesłanie e-maila z linkiem aktywującym konto w Serwisie trwa od kilku minut do kilku godzin. Jeżeli e-mail nie dochodzi do Użytkownika, a podany w Formularzu rejestracyjnym adres e-mail Użytkownika jest właściwy, Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia i zawartość filtrów antyspamowych swojej poczty elektronicznej, gdyż któryś z filtrów może potraktować ten e-mail jako SPAM. Jeżeli w ciągu 12 godzin Użytkownik nie otrzyma e-maila z linkiem aktywującym konto w Serwisie powinien skontaktować się z Właścicielem pod adresem e-mail: kontakt@shinybox.pl. Jeżeli założenie konta w Serwisie nie zostanie potwierdzone przez Użytkownika poprzez kliknięcie na przesłany link aktywujący konto lub poprzez skopiowanie tego linku i wklejenie go w polu adresu URL wyszukiwarki, w ciągu 48 godzin od momentu wypełnienia Formularza rejestracyjnego, konto zostanie usunięte. Po kliknięciu na link aktywacyjny lub skopiowanie tego linku i wklejenie go w polu adresu URL wyszukiwarki konto Użytkownika w Serwisie zostanie założone, a Użytkownik będąc już zalogowanym zostanie przekierowany na swoje konto w Serwisie.
 4. Użytkownik uzyskuje dostęp do swojego konta w ramach Serwisu po wprowadzeniu w formularzu logowania poprawnego adresu e-mail, który jednocześnie stanowi login do Serwisu, a także ustalanego we własnym zakresie hasła.
 5. Użytkownik jest zobowiązany do utrzymania swojego hasła w tajemnicy. Dostęp do Serwisu w tym samym czasie i przy użyciu tego samego loginu i hasła może uzyskać tylko jeden Użytkownik. Użytkownik niniejszym zobowiązuje się niezwłocznie powiadomić Właściciela o każdym nieautoryzowanym użyciu jego konta, jak również o każdym innym naruszeniu bezpieczeństwa Serwisu, o którym powziął wiadomość.
 6. Logowanie do Serwisu odbywa się z poszanowaniem zasad bezpieczeństwa, a transmisja danych jest szyfrowana z wykorzystaniem protokołu Secure Sockets Layer (SSL). Użytkownik zostaje przekierowany do specjalnego połączenia i na początku pola adresu URL wyszukiwarki widzi https:// w przeciwieństwie do tradycyjnego http://.
 7. Użytkownik ma możliwość rozwiązania umowy o dostęp do Serwisu ze skutkiem natychmiastowym, w każdej chwili i bez podania przyczyn. Rozwiązanie umowy spowoduje jednocześnie likwidację konta Użytkownika w Serwisie. W celu rozwiązania umowy należy usunąć konto z Serwisu. Procedurę usunięcia konta w Serwisie rozpoczyna Użytkownik w zakładce ustawienia. Po zaakceptowaniu przez Właściciela procedury usunięcia konta Użytkownik otrzyma od Właściciela na wskazany przez niego adres poczty elektronicznej e-mail zawierający link, którego kliknięcie potwierdza wykonanie akcji usunięcia konta. W zależności od sytuacji przesłanie e-maila z prośbą o potwierdzenie usunięcia konta z Serwisu trwa od kilku minut do kilku godzin. Jeżeli e-mail nie dochodzi do Użytkownika, Użytkownik powinien sprawdzić ustawienia i zawartość filtrów antyspamowych swojej poczty elektronicznej, gdyż któryś z filtrów może potraktować ten e-mail jako SPAM. Jeżeli w ciągu 12 godzin Użytkownik nie otrzyma od Właściciela e-maila z prośbą o potwierdzenie usunięcia konta z Serwisu powinien skontaktować się z Właścicielem pod adresem e-mail: kontakt@shinybox.pl. Po kliknięciu przez Użytkownika na link zawarty w e-mailu otrzymanym od Właściciela konto Użytkownika w Serwisie zostaje usunięte.
 8. Właściciel zastrzega sobie prawo do rozwiązania umowy z Użytkownikiem ze skutkiem natychmiastowym, jeżeli Użytkownik wykorzysta konto w sposób niezgodny z niniejszym Regulaminem lub w inny sposób naruszy postanowienia Regulaminu.
 9. Użytkownik może posiadać tylko jedno zarejestrowane konto w Serwisie. Zakładanie fikcyjnych kont i zbieranie za ich pomocą ShinyStars będzie skutkowało natychmiastowym rozwiązaniem umowy o świadczenie usługi dostępu do Serwisu zawartej pomiędzy Użytkownikiem a Właścicielem, co jest jednoznaczne z usunięciem konta Użytkownika z Serwisu.

V. ZAMAWIANIE PUDEŁEK SHINYBOX ORAZ PUDEŁEK SHINYBOX EXTRA

 1. Zamówienia na Pudełka ShinyBox przyjmowane są non-stop za pośrednictwem Serwisu. Zamówienia na Pudełka ShinyBox Extra są przyjmowane wyłącznie w okresie ich dostępności w Serwisie. Realizacja zamówień następuje w dni robocze. Do złożenia zamówienia na Pudełko ShinyBox lub Pudełko ShinyBox Extra wymagane jest zarejestrowanie się Serwisie, oraz poprawne wypełnienie Formularza zamówienia wraz z podaniem poprawnych i prawdziwych danych potrzebnych do realizacji zamówienia. W przypadku Użytkowników, którzy przy składaniu zamówienia korzystają z opcji wymiany zebranych ShinyStars na Pudełko ShinyBox, dla złożenia zamówienia konieczne jest zgromadzenie przynajmniej 100 ShinyStars.
 2. W każdym miesiącu dostępne jest tylko jedno Pudełko ShinyBox z danego miesiąca oraz do czasu wyczerpania stanów magazynowych Właściciela Pudełka ShinyBox z poprzednich miesięcy, które Użytkownik może nabyć w sposób opisany w rozdziale VI ust. 3 lit. b) i c) poniżej . Pudełka ShinyBox Extra są dostępne w różnych odstępach czasu, wyłącznie na specjalne okazje.
 3. Na warunkach określonych w rozdziale VI niniejszego Regulaminu Użytkownicy mają możliwość nabycia Pudełka ShinyBox lub Pudełka ShinyBox Extra odpłatnie.
 4. W odpowiedzi na złożone przez Użytkownika zamówienie na Pudełko ShinyBox lub Pudełko ShinyBox Extra, Użytkownik otrzyma od Właściciela e-mail zwrotny z potwierdzeniem otrzymania zamówienia. Takie potwierdzenie otrzymania zamówienia nie stanowi przyjęcia zamówienia przez Właściciela.
 5. Właściciel przyjmuje zamówienie na Pudełko ShinyBox lub Pudełko ShinyBox Extra w drodze przesłania Użytkownikowi wiążącego oświadczenia o przyjęciu zamówienia w terminie 2 dni roboczych od potwierdzenia otrzymania zamówienia, o którym mowa w ust. 4 powyżej. Po upływie tego terminu złożone zamówienie nie wiąże Użytkownika.
 6. Do chwili naciśnięcia przycisku potwierdzającego złożenie zamówienia za pośrednictwem Formularza zamówienia, Użytkownik ma możliwość poprawienia wprowadzonych danych.
 7. Umowa nabycia Pudełka ShinyBox lub Pudełka ShinyBox Extra jest zawierana w języku polskim.
 8. W przypadku niedostępności Pudełek ShinyBox Extra lub braku Pudełek ShinyBox w danym miesiącu, Użytkownik zostanie niezwłocznie poinformowany o tym fakcie i ustalony zostanie sposób realizacji zamówienia. Gdy Właściciel nie będzie w stanie zrealizować w danym miesiącu zamówienia Użytkownika na Pudełko ShinyBox lub usatysfakcjonować Użytkownika innym proponowanym rozwiązaniem, konto Użytkownika zostanie zasilone o 100 ShinyStars.
 9. W przypadku gdy podane przez Użytkownika dane są niepełne, błędne lub budzą wątpliwość albo okaże się, że Użytkownik zdobył podlegające wymianie ShinyStars w sposób naruszający niniejszy Regulamin Właściciel skontaktuje się z Użytkownikiem za pomocą poczty e-mail.
 10. Zamówione Pudełko ShinyBox lub Pudełko ShinyBox Extra dostarczane jest do Użytkownika za pośrednictwem poczty kurierskiej lub poczty polskiej. Zamówienia na Pudełka ShinyBox lub Pudełka ShinyBox Extra złożone w Serwisie realizowane są wyłącznie na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Właściciel nie dostarcza Pudełek ShinyBox oraz Pudełek ShinyBox Extra za granicę. W przypadku, gdy Użytkownik ze swojej winy nie odbierze zamówionego Pudełka ShinyBox lub Pudełka ShinyBox Extra, wysłanego do niego za pobraniem kolejne zamówienia Pudełek ShinyBox lub Pudełek ShinyBox Extra składane przez takiego Użytkownika będą realizowane po dokonaniu przedpłaty.
 11. Standardowo Pudełka ShinyBox oraz Pudełka ShinyBox Extra wysyłane są w dni robocze w ciągu 48 godzin od momentu potwierdzenia przez Właściciela przyjęcia do realizacji złożonego przez Użytkownika zamówienia na Pudełko ShinyBox lub Pudełko ShinyBox Extra. W wyjątkowych sytuacjach czas realizacji zamówienia może być dłuższy. W tej sytuacji Użytkownik zostanie niezwłocznie powiadomiony przez Właściciela e-mailem o przewidywanym terminie realizacji zamówienia.
 12. Przyjęcie do realizacji zamówień na Pudełka ShinyBox lub Pudełko ShinyBox Extra następuje według kolejności wpływania potwierdzonych zamówień i dostępności Pudełek ShinyBox Extra albo Pudełek ShinyBox w danym miesiącu.
 13. Właściciel dostarcza Pudełka ShinyBox lub Pudełka ShinyBox Extra wolne od wad.
 14. Ryzyko przypadkowego zniszczenia lub utraty Pudełka ShinyBox lub Pudełka ShinyBox Extra w transporcie przechodzi na Użytkownika z chwilą wydania mu przesyłki zawierającej Pudełko ShinyBox lub Pudełko ShinyBox Extra. Przyjmuje się, że wydanie miało miejsce również w przypadku zwłoki Użytkownika w przyjęciu przesyłki.
 15. Reklamacje dotyczące uszkodzeń niewidocznych w momencie dostawy Pudełka ShinyBox lub Pudełka ShinyBox Extra (np. brak kosmetyku w Pudełku ShinyBox, uszkodzenie Pudełka ShinyBox lub Pudełka ShinyBox Extra, opakowanie kosmetyku uległo uszkodzeniu w skutek czego kosmetyk się rozlał, rozsypał, uszkodził inne kosmetyki, etc.) Użytkownik powinien zgłosić Właścicielowi, wysyłając odpowiednie zawiadomienie na następujący adres e-mail: kontakt@shinybox.pl. Aby zgłosić uszkodzenie kosmetyku Użytkownik powinien przesłać Właścicielowi zdjęcia uszkodzonego kosmetyku oraz w przypadku, gdy w skutek uszkodzenia kosmetyku uszkodzeniu uległy również inne kosmetyki lub całe Pudełko ShinyBox lub Pudełko ShinyBox Extra – zdjęcia dokumentujące te szkody. Zdjęcia powinny zostać przesłane na następujący adres e-mail: kontakt@shinybox.pl. W przypadku gdy na podstawie otrzymanych zdjęć zespół ShinyBox nie może jednoznacznie stwierdzić, że uszkodzenie kosmetyku uniemożliwia jego użycie lub, że uszkodzony kosmetyk uszkodził również inne kosmetyki lub całe Pudełko ShinyBox / Pudełko ShinyBox Extra, Użytkownik zobowiązany jest na prośbę Właściciela przesłać uszkodzony kosmetyk (lub odpowiednio kosmetyki bądź całe Pudełko ShinyBox / Pudełko ShinyBox Extra). Po weryfikacji otrzymanej przesyłki i pozytywnym rozpatrzeniu zgłoszonej w ten sposób reklamacji Właściciel prześle Użytkownikowi nowy kosmetyk (kosmetyki lub całe Pudełko ShinyBox / Pudełko ShinyBox Extra) na swój koszt.
 16. Użytkownik zapewnia, iż składając zamówienie na Pudełko ShinyBox lub Pudełko ShinyBox Extra podał właściwy i pełny adres dostawy. Jeśli z powodu podania błędnych danych adresowych lub nieobecności Użytkownika pod wskazanym adresem w chwili doręczania Pudełka ShinyBox lub Pudełka ShinyBox Extra dojdzie do zwiększenia kosztów wysyłki, w tym wskutek konieczności realizacji ponownej wysyłki, to koszty te ponosi Użytkownik. Ponowna wysyłka będzie zrealizowana przez Właściciela dopiero po uzyskaniu zgody Użytkownika oraz uprzednim uiszczeniu przez Użytkownika kosztów z nią związanych. Opłata za ponowną wysyłkę jest realizowana wyłącznie za pośrednictwem systemu płatności Dotpay.pl. Właściciel nie ponosi odpowiedzialności za niedostarczenie Pudełka ShinyBox lub Pudełka ShinyBox Extra albo opóźnienie w dostawie spowodowane podaniem przez Użytkownika błędnego lub niedokładnego adresu, jak również nieobecnością Użytkownika pod wskazanym adresem w chwili doręczania Pudełka ShinyBox lub Pudełka ShinyBox Extra. Właściciel zastrzega sobie prawo do telefonicznego kontaktu z Użytkownikiem w celu potwierdzenia poprawności podanych danych.
 17. Z zastrzeżeniem postanowień art. 38 pkt 5 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) zamówione w Serwisie Pudełko ShinyBox lub Pudełko ShinyBox Extra Użytkownik, zgodnie z art. 27 wspomnianej ustawy może zwrócić bez podania przyczyny w ciągu 14 dni kalendarzowych od dnia odebrania przesyłki.
 18. Zasady odstąpienia od umowy, w tym wzór formularza o odstąpieniu od umowy, z którego Użytkownik może skorzystać, określone są w pouczeniu, stanowiącym załącznik nr 1 do Regulaminu.
 19. Pudełka ShinyBox zamówione w Serwisie w zamian za zebrane przez Użytkownika ShinyStars nie podlegają wymianie na kwoty pieniężne.

VI. PŁATNOŚCI ZA PUDEŁKA SHINYBOX ORAZ PUDEŁEK SHINYBOX EXTRA

 1. Do realizacji zamówień na Pudełka ShinyBox Extra oraz odpłatnych zamówień na Pudełka ShinyBox zastosowanie znajdują w całości postanowienia rozdziału V powyżej, o ile postanowienia niniejszego rozdziału VI nie stanowią inaczej.
 2. Ceny podane w Serwisie są w polskich złotych i obejmują podatek VAT w ustawowej wysokości (cena brutto).
 3. Użytkownicy mają możliwość zakupu Pudełek ShinyBox lub Pudełka ShinyBox Extra w następujących modelach:
  1. Subskrypcja – ten model realizacji zamówień na Pudełka ShinyBox umożliwia Użytkownikowi otrzymywanie jednego Pudełka ShinyBox w każdym miesiącu od momentu dokonania subskrypcji usługi do momentu jej anulowania. Płatności za zamówienie w ramach subskrypcji można dokonać kartą płatniczą za pośrednictwem serwisu PayPal lub Espago. Subskrypcja na otrzymywanie co miesiąc jednego Pudełka ShinyBox dokonywana jest poprzez podanie przez Użytkownika w swoim profilu w serwisie PayPal lub Espago danych karty kredytowej lub karty debetowej umożlwiającej dokonywanie płatności w Internecie oraz wydanie dyspozycji dokonywania na rzecz Właściciela opłat cyklicznych (raz w miesiącu na kwotę 49 złotych brutto) za dostarczane co miesiąc Pudełko ShinyBox. Opłata za każde kolejne Pudełko ShinyBox będzie realizowana od 25 dnia każdego miesiąca. Do Użytkowników, którzy korzystają z subskrypcji Pudełka ShinyBox wysyłane są w pierwszej kolejności w dzień realizacji pierwszej wysyłki każdego miesiąca następującego po miesiącu, w którym została zrealizowana na rzecz Właściciela opłata za subskrypcję. Jeżeli Użytkownik dokona aktywacji subskrypcji do 20 dnia danego miesiąca kalendarzowego, może dokonać wybory, czy chce otrzymać Pudełko ShinyBox z danego miesiąca, czy z miesiąca następującego po miesiącu, w którym aktywował subskrypcję. W przypadku aktywacji subskrypcji po 20 dniu danego miesiąca Użytkownik otrzyma Pudełko ShinyBox z miesiąca następującego po miesiącu, w którym aktywował subskrypcję. Użytkownik może w każdej chwili zrezygnować z subskrypcji. Rezygnacja przez Użytkownika z subskrypcji po skutecznym pobraniu opłaty za kolejne Pudełko ShinyBox w ramach trwającej subskrypcji (realizowane od 25 dnia danego miesiąca - dzień realizacji na rzecz Właściciela cyklicznej opłaty za Pudełko ShinyBox) oznacza, że zrealizowana w tym miesiącu opłata nie zostanie zwrócona, a Użytkownik otrzyma Pudełko ShinyBox za ten miesiąc. W celu anulowania subskrypcji Użytkownik powinien usunąć dane swojej karty oraz dezaktywować dyspozycję realizowania na rzecz Właściciela opłat cyklicznych w swoim profilu w serwisie PayPal lub dezaktywować dyspozycję realizowania na rzecz Właściciela opłat cyklicznych w ustawieniach swojego konta w Serwisie w zakładce "Historia Zamówień" w przypadku płatności realizowanych przez system Espago. Jednorazowy koszt wysyłki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Pudełek ShinyBox zamówionych w modelu subskrypcji jest realizowany na koszt Właściciela.
  2. Zamówienie pakietowe – ten model realizacji zamówień na Pudełka ShinyBox umożliwia Użytkownikowi otrzymywanie jednego Pudełka ShinyBox przez odpowiednio 3/6/12 kolejnych miesięcy. Użytkownik dokonuje płatności za zamówienia pakietowe z góry. Płatności za zamówienie pakietowe można dokonać tradycyjnym przelewem bankowym, przelewem internetowym lub też za pośrednictwem serwisu PayPal. Płacąc za 3 miesiące Użytkownik otrzymuje 8 złotych zniżki na całość zamówienia. Zniżka ta wynosi odpowiednio 29 złotych w przypadku dokonania płatności za 6 miesięcy. Realizując płatność za 12 miesięcy Użytkownik otrzyma jedno Pudełko ShinyBox za darmo. Zamówienie pakietowe na Pudełka ShinyBox dokonywane jest poprzez wybór tego modelu płatności w zakładce Oferta w Serwisie. Do Użytkowników, którzy korzystają z zamówień pakietowych Pudełka ShinyBox wysyłane są w pierwszej kolejności w dzień realizacji pierwszej wysyłki każdego następnego miesiąca. Użytkownik sam wybiera pudełko ShinyBox, które będzie jego pierwszym z zamówienia pakietowego. Dodatkowo Użytkownicy, którzy korzystają z zamówień pakietowych mają możliwość nabycia Pudełek ShinyBox z poprzednich miesięcy (o ile pozwalają na to zapasy magazynowe Właściciela). Użytkownik, który opłaci np. pakiet 3 Pudełek ShinyBox z poprzednich miesięcy wskazuje Pudełko ShinyBox z danego miesiąca, które będzie pierwszym Pudełkiem ShinyBox w pakiecie. Dla przykładu, jeżeli Użytkownik dokonujący zakupu 3 Pudełek ShinyBox z poprzednich miesięcy jako pierwsze wskaże Pudełko ShinyBox z lipca 2014 roku, to otrzyma 3 Pudełka ShinyBox - z lipca, sierpnia i września 2014 roku. W sytuacji, gdy Użytkownik dokonujący zakupu np. 3 Pudełek ShinyBox z poprzednich miesięcy jako pierwsze wskaże np. Pudełko ShinyBox z lipca 2014 roku i okaże się, że na stanie magazynowym nie ma już Pudełka ShinyBox z jednego z objętych zamówieniem miesięcy (lipiec, sierpień lub wrzesień), a więc np. z sierpnia 2014 roku wówczas Użytkownik otrzyma 3 Pudełka ShinyBox z 3 miesięcy, które są dostępnie na stanie magazynowym, a więc w tym przypadku Użytkownik otrzyma 3 Pudełka ShinyBox - z lipca, września i października 2014 roku. Użytkownik składając zamówienie pakietowe, wybierając Pudełko ShinyBox z danego miesiąca, które będzie pierwszym Pudełkiem ShinyBox w pakiecie ma możliwość sprawdzenia, z których miesięcy Pudełka ShinyBox są dostępne. Niedostępne Pudełka ShinyBox nie są wyświetlane przy wyborze Pudełka ShinyBox. Wszystkie zamówione przez Użytkownika Pudełka ShinyBox z poprzednich miesięcy są wysyłane jednocześnie. W przypadku, gdy zamówione przez Użytkownika Pudełka ShinyBox obejmują np. dwa Pudełka ShinyBox z poprzednich miesięcy oraz jedno Pudełko ShinyBox z kolejnego miesiąca, Pudełka ShinyBox z miesięcy poprzednich są wysyłane do Użytkownika od razu, zaś Pudełko ShinyBox z kolejnego miesiąca jest wysyłane w dniu, w którym dokonywane są pierwsze wysyłki Pudełek ShinyBox w tym miesiącu. Jednorazowy koszt wysyłki na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Pudełek ShinyBox zamówionych w modelu zamówienia pakietowego jest realizowany na koszt Właściciela.
  3. Zamówienia jednorazowe – ten model realizacji zamówień na Pudełka ShinyBox lub Pudełka ShinyBox Extra umożliwia Użytkownikowi jednorazowe nabycie Pudełka ShinyBox lub Pudełka ShinyBox Extra. Zamówienia jednorazowe mogą dotyczyć wyłącznie Pudełek ShinyBox oraz Pudełek ShinyBox Extra, które są dostępne w sprzedaży. Płatności za zamówienie jednorazowe można dokonać tradycyjnym przelewem bankowym, przelewem internetowym lub też za pośrednictwem serwisu PayPal. Użytkownik może również wybrać opcję płatności za zamówienie jednorazowe przy odbiorze (z wyłączeniem pudełek ShinyBox Extra). W tym wypadku jednak koszt wysyłki Pudełka ShinyBox jest wyższy i wynosi 13 złotych brutto. Koszt wysyłki Pudełka ShinyBox lub Pudełka ShinyBox Extra zamawianych jednorazowo ponosi Użytkownik. Aktualny cennik kosztów wysyłki jest dostępny pod adresem http://shinybox.pl/faq#send6.
 4. Użytkownik może dokonać płatności wyłącznie w sposób udostępniony podczas wyboru danego modelu zamówienia na Pudełko ShinyBox lub Pudełko ShinyBox Extra.
 5. Rozliczenia transakcji kartą kredytową i e-przelewem przeprowadzane są za pośrednictwem systemu płatności Dotpay.pl i systemu płatności Espago.
 6. Podane w Serwisie informacje dotyczące dostępności, wysyłki lub doręczenia Pudełka ShinyBox lub Pudełka ShinyBox Extra stanowią jedynie dane orientacyjne i nie stanowią wiążących lub gwarantowanych terminów wysyłki lub dostawy, chyba że termin wysyłki danego Pudełka ShinyBox lub Pudełka ShinyBox Extra zostanie wyraźnie określony przez Właściciela jako wiążący.

VII. REKLAMACJE

 1. Użytkownik jest uprawniony do złożenia reklamacji, w przypadku gdy Właściciel nie wywiązuje się ze swoich obowiązków opisanych w niniejszym Regulaminie lub wywiązuje się z nich w sposób niezgodny z postanowieniami Regulaminu oraz w innych przypadkach wskazanych w powszechnie obowiązujących przepisach prawa.
 2. Reklamację można złożyć w formie elektronicznej na adres e-mail: kontakt@shinybox.pl lub w sposób tradycyjny poprzez wysłanie listu na adres: Shiny Group Sp. z o.o., Santocka 39, 71-083 Szczecin. Reklamacja powinna zawierać w szczególności opis problemu będącego podstawą reklamacji, żądania oraz oznaczenie Użytkownika (imię, nazwisko, adres e-mail, numer telefonu, a w przypadku listu tradycyjnego także adresu do korespondencji).
 3. Właściciel rozpatruje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania.
 4. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na adres e-mail lub adres korespondencyjny wskazany przez reklamującego. W szczególnych okolicznościach odpowiedź może zostać wysłana z wykorzystaniem innych środków komunikacji (np. sms).
 5. Użytkownik ma możliwość skorzystania z pozasądowego sposobu rozpatrywania reklamacji i dochodzenia roszczeń przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Szczecinie, ul. Wały Chrobrego 4, 70-502 Szczecin lub przed Stałym Polubownym Sądem Konsumenckim przy Wojewódzkim Inspektorze Inspekcji Handlowej w Poznaniu, Al. Marcinkowskiego 3, 60-967 Poznań. Informacje o sposobie dostępu do ww. trybu i procedur rozstrzygania sporów, znajdują się pod następującym adresem: www.uokik.gov.pl, w zakładce "Rozstrzyganie sporów konsumenckich".

VIII. WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA

 1. Abonentem nazwy domeny "shinybox.pl" jest Właściciel.
 2. Zawartość Serwisu stanowi utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm) i jako taki podlega ochronie.
 3. Prezentacja Serwisu oraz każdy jego element, w tym znaki towarowe, slogany, grafika, loga, nazwy handlowe, obrazy i nazwy domen, które pojawiają się w Serwisie, są chronione prawem własności intelektualnej i przemysłowej oraz należą do ich właścicieli.
 4. Żadna część Serwisu, w tym jego logo, slogany, grafika, nazwy handlowe lub obrazy, nie może być kopiowana lub powielana w jakikolwiek sposób, bez uprzedniej pisemnej zgody Właściciela.
 5. Na każdej legalnej kopii części lub całości zawartości Serwisu musi znaleźć się następująca informacja: "Copyright © 2012 Shiny Group Sp. z o.o.".
 6. Przystępując do korzystania z Serwisu Użytkownik może ponosić odpowiedzialność za szkody powstałe w wyniku zachowania naruszającego prawa autorskie, prawa do znaku towarowego, wzoru zdobniczego, patentu, dobra osobiste i majątkowe osób trzecich oraz wszelkie inne prawa własności intelektualnej i przemysłowej.
 7. Użytkownik ma obowiązek korzystania z Serwisu w sposób zgodny z niniejszym Regulaminem.
 8. Otrzymane za pośrednictwem Serwisu kosmetyki Użytkownik ma prawo wykorzystywać wyłącznie na użytek własny, niekomercyjny.
 9. Z chwilą przesłania Właścicielowi przez Użytkownika zdjęcia, filmu lub jakiegokolwiek innego materiału ("Utwór"), stanowiącego utwór w rozumieniu ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm) Użytkownik udziela Właścicielowi nieodpłatnej, niewyłącznej, wraz z prawem do udzielania sublicencji, przenoszalnej, bez ograniczeń czasowych i terytorialnych, licencji uprawniającej Właściciela do korzystania z Utworu na następujących polach eksploatacji w stosunku do każdego z Utworów:
  1. utrwalanie i zwielokrotnianie jakąkolwiek techniką egzemplarzy Utworu, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową, niezależnie od standardu, systemu i formatu;
  2. wprowadzenie Utworu do obrotu, użyczanie i najem oryginału lub egzemplarzy Utworu;
  3. wprowadzenie Utworu do pamięci komputera i umieszczanie na serwerach oraz wprowadzanie do sieci multimedialnej w tym Internetu, a także sporządzanie kopii takich zapisów;
  4. współdzielenie przez Właściciela linka polecającego powodujące umieszczenie Utworu wraz z linkiem polecającym w serwisie Facebook;
  5. wykorzystanie Utworu dla celów uzasadnionych istniejącymi lub mogącymi się pojawić w przyszłości potrzebami biznesowymi lub gospodarczymi Właściciela lub jego następców prawnych, w tym w szczególności wykorzystanie Utworu dla celów reklamy, promocji, oznaczenia lub identyfikacji Właściciela lub Serwisu, publikacji w jakiejkolwiek formie, a także oznaczania przedmiotów własności Właściciela;
  6. wprowadzanie przez Właściciela zmian do Utworów;
  7. publiczne wykonanie, wystawienie, wyświetlenie, odtworzenie oraz nadawanie i reemitowanie, a także publiczne udostępnianie Utworów w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym.
 10. Użytkownik oświadcza, iż jest autorem nadesłanego przez siebie Utworu oraz, że Utwór ten nie narusza praw osób trzecich ani bezwzględnie obowiązujących przepisów prawa.
 11. Użytkownik wyraża zgodę na wykorzystanie przez Właściciela w celach promocyjnych Właściciela lub Serwisu zdjęć, nagrań filmowych oraz dźwiękowych z jego udziałem, przesłanych Właścicielowi, co obejmuje również zezwolenie na publikację i rozpowszechnianie wizerunku Użytkownika utrwalonego na przesłanych Właścicielowi zdjęciach lub nagraniach filmowych w Internecie, zgodnie z art. 81 ust. 1 ustawy z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 z późn. zm).

IX. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Właściciel zwraca uwagę, że Serwis zawiera treści chronione prawem własności intelektualnej, w szczególności utwory chronione prawem autorskim. Użytkownik zobowiązuje się do przestrzegania praw własności intelektualnych (w tym autorskich praw majątkowych oraz praw własności przemysłowej takich jak prawa wynikające z rejestracji znaków towarowych) przysługujących Właścicielowi oraz osobom trzecim.
 2. Niniejszy Regulamin obowiązuje od dnia 25 grudnia 2014 r.
 3. Niniejszy Regulamin jest dostępny dla Użytkowników on-line przez cały okres istnienia Serwisu pod adresem URL: www.shinybox.pl. Odtworzenie treści niniejszego Regulaminu jest możliwe poprzez naciśnięcie linku pod nazwą "Regulamin", znajdującego się w dolnej części strony głównej Serwisu. Właściciel zachęca Użytkowników do wydrukowania niniejszego Regulaminu oraz zachowania jego kopii.
 4. Właściciel ma prawo do zmiany postanowień niniejszego Regulaminu z istotnych przyczyn, w tym zwłaszcza z powodu istotnych zmian w prowadzonej przez Właściciela działalności lub zmian w przepisach powszechnie obowiązujących. O treści zmian Regulaminu każdy Użytkownik zostanie poinformowany przez umieszczenie przez Właściciela na stronie głównej Serwisu wiadomości o zmianie Regulaminu, zawierającej zestawienie zmian Regulaminu i utrzymywanie tej informacji na stronie głównej Serwisu przez okres 14 kolejnych dni kalendarzowych, zaś Użytkownicy posiadający konto w Serwisie zostaną dodatkowo powiadomieni przez Właściciela poprzez przesłanie na adres poczty elektronicznej, wskazany przez nich w Formularzu rejestracyjnym, informacji zawierającej zestawienie zmian Regulaminu, co nastąpi nie później niż na 14 dni kalendarzowych przed wprowadzeniem zmian w Regulaminie. Zmiany wchodzą w życie w terminie 7 dniu od poinformowania Użytkowników o zmianie postanowień niniejszego Regulaminu. Jeżeli Użytkownik nie wyraża zgody na zmiany w Regulaminie, obowiązany jest zawiadomić o tym fakcie Właściciela w ciągu 7 dni od daty poinformowania o zmianie Regulaminu, wysyłając stosowną informację w tym zakresie na następujący adres e-mail: kontakt@shinybox.pl oraz zaprzestać korzystania z Serwisu. Korzystanie z Serwisu i oferowanych w jego ramach funkcjonalności po wejściu zmian Regulaminu w życie traktowane będzie jako wyrażenie przez Użytkownika zgody na jego nową treść.
 5. Niniejszy Serwis jest prowadzony przez podmiot polski, korzystanie z Serwisu podlega prawu polskiemu.
 6. We wszystkich sprawach dotyczących korzystania z Serwisu mają zastosowanie odpowiednie przepisy prawa obowiązujące na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej.
 7. Osoby naruszające przepisy prawa oraz warunki niniejszego Regulaminu, ponoszą pełną odpowiedzialność za takie działania.
 8. Wszelkie spory dotyczące funkcjonowania Serwisu podlegają jurysdykcji sądów polskich.

ZAŁĄCZNIK NR 1 - POUCZENIE O ODSTĄPIENIU OD UMOWY ORAZ WZÓR OŚWIADCZENIA O ODSTĄPIENIU OD UMOWY

 1. Zamówione w Serwisie Pudełko ShinyBox lub Pudełko ShinyBox Extra Użytkownik, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) może zwrócić bez podania przyczyny w ciągu 14 dni kalendarzowych poprzez odstąpienie od umowy.
 2. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Użytkownikowi w sytuacji, w której kosmetyk w ramach Pudełka ShinyBox lub Pudełka ShinyBox Extra dostarczony został w zapieczętowanym opakowaniu, po otwarciu którego kosmetyk nie może zostać zwrócony ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.
 3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone Właścicielowi w dowolnej formie, np. listem, faksem, za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego lub elektronicznego formularza odstąpienia od umowy dostępnego w Serwisie.
 4. Dla zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu wskazanego w ust. 1 powyżej. Termin rozpoczyna bieg z chwilą otrzymania przez Użytkownika przesyłki zawierającej Pudełko ShinyBox lub Pudełko ShinyBox Extra (w przypadku powtarzających się dostaw w ramach zamówień pakietowych, o których mowa w rozdziale VI Regulaminu nie wcześniej, niż po otrzymaniu pierwszego Pudełka ShinyBox).
 5. W przypadku złożenia przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną (za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego lub elektronicznego formularza odstąpienia od umowy dostępnego w Serwisie) niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia Właściciel prześle Użytkownikowi potwierdzenie jego otrzymania.
 6. Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, w przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Właściciel niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 14 dni od otrzymania skutecznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Pudełka ShinyBox lub Pudełka ShinyBox Extra, o ile zostały one poniesione przez Użytkownika (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Użytkownika sposoby dostarczenia Pudełka ShinyBox lub Pudełka ShinyBox Extra innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczania oferowany w Serwisie). Właściciel dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraził zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. ShinyStars za zwrócone Pudełko ShinyBox zostaną zwrócone na konto Użytkownika w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania przez Właściciela przesyłki.
 7. Właściciel powstrzymuje się ze zwrotem świadczenia do chwili zwrotnego doręczenia przez Użytkownika zamówionego Pudełka ShinyBox lub Pudełka ShinyBox Extra lub dostarczenia przez Użytkownika dowodu odesłania Pudełka ShinyBox lub Pudełka ShinyBox Extra, w zależności od tego, które zdarzenia nastąpi wcześniej.
 8. Użytkownik ma obowiązek zwrócić Właścicielowi Pudełko ShinyBox lub Pudełko ShinyBox Extra niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Dla zachowania tego terminu wystarczy odesłanie Pudełka ShinyBox lub Pudełka ShinyBox Extra.
 9. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości pudełka Pudełka ShinyBox lub Pudełka ShinyBox Extra będącą wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru i cech kosmetyków - w celu stwierdzenia charakteru i cech kosmetyków zawartych w Pudełku ShinyBox lub Pudełku ShinyBox Extra konsument powinien obchodzić się z kosmetykami w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie stacjonarnym.
 10. Wszystkie zwroty powinny być wysyłane na adres: Shiny Group Sp. z o.o., Santocka 39, 71-083 Szczecin.

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

Shiny Group Sp. z o.o.
Santocka 39
71-083 Szczecin
adres e-mail: kontakt@shinybox.pl
Niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy jednorazowego/w ramach subskrypcji/pakietowego* zakupu Pudełka ShinyBox/Pudełka ShinyBox Extra*.

Data odebrania przeze mnie Pudełka ShinyBox/ShinyBox Extra* to: ____________

Imię i Nazwisko: _________ _________

Adres: ____________

Nazwa Użytkownika w Serwisie: ____________

Data: ____________
Podpis Użytkownika (tylko jeżeli formularz jest przesyłany w wersji papierowej): ____________
*) Niepotrzebne skreślić.
________________
Nasz Serwis używa plików cookie, by zapewnić naszym Użytkownikom maksymalny komfort przeglądania. Bez niektórych plików cookie Serwis nie mógłby działać. Inne pliki cookie pomagają nam rozpoznawać Użytkowników lub zorientować się, które treści w Serwisie są dla nich najciekawsze i najbardziej przydatne, przez co możemy ciągle ulepszać nasz Serwis i dostosowywać go do potrzeb Użytkowników. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie i ich funkcjach znaleźć można  tutaj. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych można znaleźć  tutaj.