ShinyBox – kosmetyki damskie i zestawy kosmetyków dla kobiet Blask kobiecego piękna

Zwroty

1. Zamówione w Serwisie Pudełko ShinyBox lub Pudełko ShinyBox Extra Użytkownik, zgodnie z art. 27 ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (Dz. U. z 2014 r., poz. 827) może zwrócić bez podania przyczyny w ciągu 14 dni kalendarzowych.

2. Prawo odstąpienia od Umowy nie przysługuje Użytkownikowi w sytuacji, w której kosmetyk w ramach Pudełka ShinyBox lub Pudełka ShinyBox Extra dostarczony został w zapieczętowanym opakowaniu, po otwarciu którego kosmetyk nie może zostać zwrócony ze względu na ochronę zdrowia lub ze względów higienicznych.

3. Oświadczenie o odstąpieniu od umowy może zostać złożone Właścicielowi w dowolnej formie, np. listem, faksem, za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego lub elektronicznego formularza odstąpienia od umowy dostępnego w Serwisie

4. Dla zachowania terminu odstąpienia od umowy wystarczy wysłanie przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od umowy przed upływem terminu wskazanego w ust. 1 powyżej. Termin rozpoczyna bieg z chwilą otrzymania przez Użytkownika przesyłki zawierającej Pudełko ShinyBox lub Pudełko ShinyBox Extra (w przypadku powtarzających się dostaw w ramach zamówień pakietowych, o których mowa w rozdziale VI Regulaminu nie wcześniej, niż po otrzymaniu pierwszego Pudełka ShinyBox).

5. W przypadku złożenia przez Użytkownika oświadczenia o odstąpieniu od umowy drogą elektroniczną (za pośrednictwem poczty elektronicznej, formularza kontaktowego lub elektronicznego formularza odstąpienia od umowy dostępnego w Serwisie) niezwłocznie po otrzymaniu oświadczenia Właściciel prześle Użytkownikowi potwierdzenie jego otrzymania.

6. Z zastrzeżeniem ust. 7 poniżej, w przypadku skutecznego odstąpienia od umowy Właściciel niezwłocznie nie później jednak niż w terminie 14 dni od otrzymania skutecznego oświadczenia o odstąpieniu od umowy zwróci Użytkownikowi wszystkie dokonane przez niego płatności, w tym koszty dostarczenia Pudełka ShinyBox lub Pudełka ShinyBox Extra, o ile zostały one poniesione przez Użytkownika (z wyjątkiem dodatkowych kosztów wynikających z wybranego przez Użytkownika sposoby dostarczenia Pudełka ShinyBox lub Pudełka ShinyBox Extra innego niż najtańszy zwykły sposób dostarczania oferowany w Serwisie). Właściciel dokonuje zwrotu płatności przy użyciu takiego samego sposobu zapłaty, jakiego użył Użytkownik, chyba że Użytkownik wyraził zgodę na inny sposób zwrotu, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. ShinyStars za zwrócone Pudełko ShinyBox zostaną zwrócone na konto Użytkownika w terminie 3 dni roboczych od dnia otrzymania przez Właściciela przesyłki.

7. Właściciel powstrzymuje się ze zwrotem świadczenia do chwili zwrotnego doręczenia przez Użytkownika zamówionego Pudełka ShinyBox lub Pudełka ShinyBox Extra lub dostarczenia przez Użytkownika dowodu odesłania Pudełka ShinyBox lub Pudełka ShinyBox Extra, w zależności od tego, które zdarzenia nastąpi wcześniej.

8. Użytkownik ma obowiązek zwrócić Właścicielowi Pudełko ShinyBox lub Pudełko ShinyBox Extra niezwłocznie, jednak nie później niż w terminie 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Dla zachowania tego terminu wystarczy odesłanie Pudełka ShinyBox lub Pudełka ShinyBox Extra.

9. Użytkownik ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości pudełka Pudełka ShinyBox lub Pudełka ShinyBox Extra będącą wynikiem korzystania z niego w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru i cech kosmetyków - w celu stwierdzenia charakteru i cech kosmetyków zawartych w Pudełku ShinyBox lub Pudełku ShinyBox Extra konsument powinien obchodzić się z kosmetykami w taki sam sposób, w jaki mógłby to zrobić w sklepie.

10. Koszt zwrotu Właścicielowi Pudełka ShinyBox lub Pudełka ShinyBox Extra ponosi Użytkownik. Zwroty wysłane pocztą za pobraniem na koszt Właściciela nie będą przyjmowane.

11. Zwracane Pudełko ShinyBox lub Pudełko ShinyBox Extra musi być starannie zapakowane, a produkty w nim zawarte muszą posiadać oryginalne oraz niezniszczone opakowania i nie mogą nosić żadnych śladów użytkowania.

12. Wszystkie zwroty powinny być wysyłane na adres: Shiny Group Sp. z o.o., Aleja Piastów 22, 71-064 Szczecin.

Nasz Serwis używa plików cookie, by zapewnić naszym Użytkownikom maksymalny komfort przeglądania. Bez niektórych plików cookie Serwis nie mógłby działać. Inne pliki cookie pomagają nam rozpoznawać Użytkowników lub zorientować się, które treści w Serwisie są dla nich najciekawsze i najbardziej przydatne, przez co możemy ciągle ulepszać nasz Serwis i dostosowywać go do potrzeb Użytkowników. Więcej informacji o używanych przez nas plikach cookie i ich funkcjach znaleźć można  tutaj. Informacje o przetwarzaniu danych osobowych można znaleźć  tutaj.